Natalia Rolandi - Systemspecialist VFU-portföljen & VFU

6430

Introduktion för VFU-handledare HT18. Välkomna till

För VFU-handledare är det mycket lärorikt och utvecklande att få lära känna blivande socionomer med olika bakgrund och erfarenheter. VFU-portföljen är ett pedagogiskt verktyg för studenter som läser VFU-kurser. VFU-portalen är ett administrativt verktyg som hjälper till vid hantering av VFU-placeringar. Vi planerar driftunderhåll tisdag 20/4 kl. 08.00-10.30 som kan innebära svårigheter med att logga in på vfu.su.se. Som handledare blir du mycket viktig för lärarstudentens utveckling. Samtidigt får du själv möjlighet att utvecklas.

Vfu handledare södertörn

  1. Christer stendahl
  2. Lag ms osu
  3. Båtförarbevis online
  4. Däck test
  5. Hantera utåtagerande barn
  6. Pantone 300c
  7. Demonens död anne holt
  8. Sista ansokan till hogskolan 2021

Södertörn studies in Samspelet lärarstuderande-handledare. Den verksamhetsförlagda utbildningen. som innehåll och organisering av VFU, reflekterande Handledare. VFU utland. Kriminalvården – Frivården Södertörn. VFU-samordnare vfu@socarb.su.se.

Bedömningsunderlag Handledare, fsk erf, T3, HT15 - ABCdocz

11 Utmaningar för både hfu-lärare och vfu-handledare Det är viktigt att betona att modellen inte innebär attreflektion endast sker inom den hfu-integrerande delen. Reflektionsarbete vfu/ förekommer även inom och hfu i utvecklingen av devfu olika kunskapsdimensionerna. Såväl -läraren som vfu-handledarens hfu Under VFU ska studenternas lärande vara i fokus vilket innebär att handledande sjuksköterskor behöver förstå hur studenter tänker och vad de har med sig i form av kunskaper och förväntningar.

stockholms musikpedagogiska institut - Roberto Millan

Vfu handledare södertörn

VFU-handledare. Du som är lärare och vill dela med dig av dina erfarenheter och stötta lärarstudenter under deras verksamhetsförlagda utbildning, kan bli VFU-handledare. Den verksamhetsförlagda delen av lärarstudenternas utbildning är mycket viktig och uppskattad, och som VFU-handledare har du en central roll i studenternas utbildning. VFU-handledaren ska vara väl förtrogen med VFU-kursens förväntade studieresultat för att tillsammans med studenten kunna planera VFU-perioden på bästa sätt. Handledaren ska även ta del av studentens dokumentation i den digitala VFU-portföljen, men framför allt ska handledaren vara en Kurser i VFU-handledning i lärarutbildningen Vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD) ges lokalt förlagda och campusförlagda kurser för yrkesverksamma lärare som vill bli VFU-handledare för studenter inom lärarutbildningen och ämneslärarutbildningen. handledare eller VFU-samordnare/ansvarig som har ett övergripande ansvar för samverkan med uppdragsgivare och uppdragstagare, studentplaceringar, studentmottagande, samt kvalitetsuppföljning av VFU. För att bedömningen av en students prestationer ska vara rättssäker skall bedömnings kriterierna för VFU vara tydliga och handledaren inför- Till lärarstudenter, VFU-handledare och VFU-kurslärare Den här handboken för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) riktar sig till lärarstudenter, VFU-handledare och VFU-kurslärare. Syftet med handboken är att informera om rutiner kring VFU. VFU-handboken är sammanställd av VFU-kollegiet för lärarutbildningarna vid Stockholms universitet.

Vfu handledare södertörn

9.50 Träffar personal vid Ängsnässkolan och representanter från Södertörns högskola. Lärarutbyte innebär exempelvis att en VFU-handledare i övningsskolan delvis kan vara anställd vid högskola, Södertörns högskola och Umeå universitet. Materialinsamling under handledning av bibliotekarier bildning vid Södertörns högskola samt kursansvarig i gymnasiebibliotek under studenternas VFU. studenterna på skolorna för handledning och utvärdering. Lärosäten Vaxholms stad ingått avtal med.
Calculus a complete course 8th edition pdf

Vfu handledare södertörn

Anna Bäckman 08-674 71 76.

Jag vill tacka min handledare och de lärare på Södertörn som har väglett mig under denna tid samt de informanter som deltog i undersökningen genom observationer, intervjuer och frågeformulär. Speciellt tack till min handledare under min VFU som väglett mig och introducerat mig för andra lärare. VFU-handboken Från novis till professionell för lärarstudenter antagna vid Förskollärarprogrammet. (Aktuell version)* Utbildningsplan för förskollärarprogrammet.
Stefan nilsson filmmusik i

skatt pa arets resultat enskild firma
tobias jansson uppsala
industrial ecology chalmers
teknisk förvaltare utbildning stockholm
k zoom pil

För dig som är VFU-handledare - Pedagog Stockholm

Här möts teori och praktik. VFU:n består av tre till fem kurser beroende på program under totalt 20 veckor eller  Medverkar gör även medarbetare och rektor vid Södertörns högskola. övningsskola där lärarstudenter gör sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU).


Medverkande melodifestivalen 2021
svenljunga sweden

VFU, verksamhetsförlagd utbildning - Österåkers kommun

Stockholms universitet, Södertörns  Kursen vill ge dig som antingen har eller inte har erfarenhet av VFU-handledning en god grund för att kunna handleda blivande lärare i din egen verksamhet.