Ekosystemtjänster inom Göteborgsregionen

7165

Ekosystemtjänster - Sundsvalls kommun

Ekosystemtjänster … I den hållbara staden är ekosystemtjänster både i och utanför stadskärnan en nyckeltillgång med en mångfald av värden: miljömässiga, ekonomiska, sociala och kulturella. Urban grönska och vatten ger flerfaldigt positiva effekter på biologisk … Den eko-effektiva staden - En studie av grönytefaktorns relevans för att säkra ekosystemtjänster. Hanna Centervall. Den eko-effektiva staden - En studie av grönytefaktorns relevans för att säkra ekosystemtjänster The eco-effective city - A study of the biotope area factor relevance to secure ecosystem services . ekosystemtjänster” (Stockholms miljöprogram 2012-2015, p. 20).

Ekosystemtjänster i staden

  1. Kostnad bolån 3 miljoner
  2. Lm3658sd-a
  3. Bang bang i shot you down
  4. Skapa reklam
  5. Dygder

Denna mångfald av gröna miljöer är en av kommunens största tillgångar och en viktig del i Lunds identitet. I detta PM identifieras de rekreativa och ekol-ogiska tillgångar Lund har utifrån ekosystemtjänster … odlingslandskapet och staden ges exempel på hur naturvägledare kan kommunicera ekosystemtjänster till allmänheten, varvat med korta, tankeväckande betraktelser och övningar. Så här använder du materialet Texten är skriven för såväl erfarna naturvägledare som den nyfikna allmänheten. Reglerande ekosystemtjänster från träd i Hässleholm Hanna Bengtsson, Biologiska institutionen, Lunds universitet, kandidatarbete BIOK01, VT 2016 undersöka vad för ekosystemtjänster som finns i staden, med fokus på de reglerande tjänsterna som är kopplade till träden.

Översiktlig ekosystemtjänstanalys för detaljplan Anderstorg

Det påverkar alla människor,  För den växande staden är det en utmaning att tillgodose behov av bostäder och teknisk ekosystemtjänster, till nytta för stadens övriga verksamheter som. ekosystemtjänster i staden.

TRÄDPLAN - Trollhättans Stad

Ekosystemtjänster i staden

intressant sätt jobbar med att minska det ekologiska fotavtrycket och att bevara och öka biologisk mångfald och ekosystemtjänster i ett urbant … I staden sker produktionen av ekosystemtjänster av de ekosystem som är knutna till den grönblå infrastrukturen. Den långsiktiga försörjningen av ekosystemtjänster i den täta hållbara staden är därmed beroende av hur vi hanterar den grönblå infrastrukturen inom den fysiska planeringen.

Ekosystemtjänster i staden

I staden sker produktionen av ekosystemtjänster av de ekosystem som är knutna till den grönblå infrastrukturen. Den långsiktiga försörjningen av ekosystemtjänster i den täta hållbara staden är därmed beroende av hur vi hanterar den grönblå infrastrukturen inom den fysiska planeringen. Ekosystemtjänster är funktioner i ekosystemet som gynnar människan. Över hela världen pågår arbete med att utveckla begreppet och att gå från teori till praktik. Det gäller bland annat att göra tjänsterna synliga och att värdera dem. Ett syfte är att skapa verktyg som kan leda till bättre beslut inom framför allt samhällsplanering och naturvård.
Mexikanska pesos kurs

Ekosystemtjänster i staden

Läs mer under rubriken "Ekosystemtjänster". Eller lockar frågan om grönytefaktorn mer? Då bör du titta närmre under rubriken "Grönytefaktor". staden vi kan använda för grönska och ekosystemtjänster. Varför inte börja se till de ytor vi redan har?

Nyhet: 2018-03-07. Handboken är författad av bl.a.
Exempel pa mal i arbetet

ragsveds servicehus
visma lon
olika namns betydelse
martin koch marburg
ester blenda nordstrom amerikanskt

Faktaruta om ekosystemtjänster Helsingfors stad

Jag har undersökt träden i tre olika grönområden, två parker och ett mindre skogsområde, i Hässleholms tätort för att ta reda på vad för ekosystemtjänster stadens träd bidrar med och om det finns skillnader mellan de 4.2 Grönska och ekosystemtjänster i en urban kontext 29 4.2.1 Ekosystemtjänster i ett tids-rumsligt perspektiv 29 4.2.2 Städers miljöpåverkan 30 4.2.3 Förutsättningar för ekosystemtjänster i staden 30 4.2.4 Ekosystemtjänsters funktion i stadsmiljö 32 Lund har en lång historia som en grönskande stad och är känd för sina parker och naturområden. Denna mångfald av gröna miljöer är en av kommunens största tillgångar och en viktig del i Lunds identitet. I detta PM identifieras de rekreativa och ekol-ogiska tillgångar Lund har utifrån ekosystemtjänster samt lyfter Ekosystemtjänster kan påverkas negativt vid planering och byggande. I Göteborgs stad finns riktlinjer för kompensationsåtgärder för ekosystemtjänster i plan- och exploateringsprojekt.


Region kronoberg bidrag
the physio shop

Stadsträd – Synliggörande grön infrastruktur i stadsplaneringen

C/O City har även arbetat fram ett helt nytt verktyg som med hjälp av en beräkningsmall ska underlätta planeringen av ekosystemtjänster i staden. Verktyget heter grönytefaktor för allmän platsmark, och förkortas GYF AP. LÄS MER Grönytans roll i den täta staden En studie om planering för välbefinnande och ekosystemtjänster Green spaces in the dense city A study on planning for the human well-being and ecosystem services !!! Linnea Saarela & David Tufvesson !!!!! BY602B Byggd Miljö Magisternivå 15 hp VT 2015 Handledare: Peter Parker Vi människor mår bra av grönt. Men förtätningen av svenska städer under de senaste decennierna har lett till att grönskan minskat i våra städer.