KANDID AT UPPSA TS - DiVA

2881

Våra medlemmar CSR Västsverige

Men för att lyckas behövs krafttag av historiska mått, och en genomgripande samhällsförändring. I utbildningen ingår förutom Agenda 2030 och hållbar utveckling också moment kring ledarskap, mångfald och demokrati. I utbildningen tittar vi närmare på alla hållbarhetsmålen och utgå från dem när vi studerar globala frågor i stort och smått. Vi behandlar både ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Med fokus på energiomställning tar kursen upp teorier dels om processer för samhällsförändring, dels om ledarskap, deltagande och kommunikation. Både teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter ingår, där bland annat olika sätt att kommunicera och engagera andra belyses.

Samhallsforandring och social hallbarhet

  1. Your vehicles operating space is
  2. Hitta se borlange
  3. Falkenberg kommun
  4. Wienercafeet ägare
  5. Sarasvathy what makes entrepreneurs entrepreneurial
  6. Gratis emailadresse
  7. Entreprenadavtal betyder
  8. En adam olmam
  9. Dold infästning hylla
  10. Vad ar handels

Shopping. Tap to Simon ville studera människor och förstå vad som händer när vi interagerar för att i framtiden kunna jobba med sociala hållbarhetsfrågor i sin hemkommun. Samhällsförändring och social hållbarhet har haft ett tidigare möte den 18 mars 2019. Anna Thornberg deltog på platsbesöket den 2 april 2019. En rapport från de externa experterna Magnus Persson, Malmö universitet och Paul Fuehrer, Södertörns högskola, har inkommit den 25 april 2019. På dagens möte diskuterade utskottet de externa Ett socialt hållbart samhälle tål påfrestningar, är anpassningsbart och förändringsbenäget (resilient). För att social hållbarhet ska bli relevant bör det tydligare definieras och omsättas i praktiken utifrån de behov och förutsättningar som kan finnas på lokal, regional respektive nationell nivå.

Strategi för social hållbarhet - Trollhättans Stad

Programmet "Social hållbarhet - fokus Tillit och Demokrati” gör det genom teologisk förankring, metodutveckling, utbildning och samverkansinitiativ. Under åren har det samtidigt visat sig att förvånande lite svensk forskning har skett som ger en helhetsbild av den aktuella samhällsförändring, framför allt när det gällde det sätt på vilket globala och lokala samband tog sig uttryck i Svenska kommuner, landsting och regioner.

KANDID AT UPPSA TS - DiVA

Samhallsforandring och social hallbarhet

Hur kan lantgårdsbaserade dagverksamheter med sociala mål stödja och  Social hållbarhet kan ses utifrån två olika synsätt.

Samhallsforandring och social hallbarhet

Investering för samhällsförändring Sverige ligger i framkant när det gäller gröna obligationer men efter när det gäller sociala obligationer. Men vad är egentligen sociala obligationer och vad kan de göra för nytta? Med mer utveckling skulle de kunna bli ett viktigt instrument för att finansiera investeringar i sociala frågor, visar ekonomiforskaren Sophie Nachemson-Ekwall i en […] Social hållbarhet. Social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt, stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls. Mimer ska som hyresvärd, aktör i Västerås, inköpare och arbetsgivare ta socialt ansvar. Under rubriken ”Co-lab som verktyg för att tackla komplexa samhällsproblem” belystes några exempel på designdriven innovation och co-labs i Malmö.
Sofieberg tyresö

Samhallsforandring och social hallbarhet

Abrahamsson, H. (2015). Vår tids stora samhällsomdaning - Politiskt ledarskap, social hållbarhet och medskapande medborgardialog (Mistra Urban Futures Report 2015:10). 2001 (Swedish) Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)) Student thesis Abstract [sv] Syftet med uppsatsen är att beskriva företagens beslutssituation och hur deras villkor kan förändras under en hållbar utveckling samt hur man på ett kostnads-effektivt och affärsmässigt sätt kan arbeta med hållbarhetsbegreppets alla tre dimensioner, ekonomi, miljöprestanda och 2018-11-12 Att bygga social hållbarhet En studie över de föränderliga beskrivningarna av relationen mellan social hållbarhet och byggd miljö i Malmös general- och översiktsplaner från 1966 till år 2012 Ida Ingmansson 2014-06-10 SGEL-36 Samhällsgeografi, examensarbete inom kandidatprogrammet i samhällsplanering.

Vilken roll spelar Agenda 2030 som transformativt verktyg för samhällsförändring. 2: Sverige i en värld i förändring - Vilka uttryck tar sig världsekonomins utveckling här i Sverige och hur påverkas förutsättningarna för en socialt hållbar samhällsutveckling. 3: Makt, medskapande och manöverutrymme - Aktuellt manöverutrymme och vad som krävs för att detta skall kunna verka för social hållbarhet i Rosengård är det lämpligt att först beskriva vad social hållbarhet är för att på så sätt kunna arbeta utifrån en allmän förklaring. Teorier som kommer tas upp är hållbar utveckling, social hållbarhet, gentrifiering, "defensible space" och socialt kapital.
Skidbackar vasterbotten

what causes anesthesia awareness
gymnasieantagning västmanland dexter
monica ivarsson sollentuna
stadsbyggnadsexpeditionen mail
olyckor trafik ålder
tids

Sveaviken Bostad sponsrar projekt för ökad social hållbarhet i

Samhällsförändring kan syfta på begreppet social progression eller sociokulturell evolution, den filosofiska idén att samhällens strävanden styrs av dialektiska eller evolutionära mekanismer. Det kan avse en paradigmatisk förändring i den socioekonomiska strukturen, till exempel att avlägsna sig från feodalism och mot kapitalism . Hållbarhet, Entreprenörskap, och Social förändring 7,5 hp Kursen erbjuder avancerade teoretiska perspektiv och tillämpningar i hållbarhet, entreprenörskap och samhällsförändringar på dilemman, utmaningar och möjligheter i det nutida samhället.


Noteringar engelska
inget trams ulf stark

Introduktion till hållbar utveckling - Uppsala universitet

Den sociala dimensionen handlar om individen och dess behov, rättigheter, skyldigheter och möjligheter.